Jogi nyilatkozat

A honlap használatával egyértelműen kijelented, hogy minden tekintetben elfogadod az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen elolvastad-e vagy sem.

A konyvelomentor.hu weboldalon található tartalom, a hírlevelek, a letölthető tanulmányok, anyagok a szerzők, Molnárné Paulheim Judit és Zsirosné Paulheim Szilvia szellemi tulajdonát képezik, ezért szerzői jogi védelem alatt állnak (az 1999. évi LXXVI. tv. alapján) és előzetes írásbeli engedélyük nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használhatóak fel.

A konyvelomentor.hu weboldal egyes részei kizárólag saját felhasználás céljából számítógép merevlemezére menthetőek, vagy kinyomtathatóak, ám ebben az esetben sem válik az ezt tevő jogosulttá a konyvelomentor.hu weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

A konyvelomentor.hu weboldalról cikkeket, információkat átvenni csak a forrásra (a konyvelomentor.hu weboldalra) és a szerzőkre, Molnárné Paulheim Juditra és Zsirosné Paulheim Szilviára való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, és egyértelműen, aktív webes linkkel hivatkozikhttp://www.konyvelomentor.hu -ra, ezt minden közlésnél feltüntetve, csak a szerzők írásbeli hozzájárulásában meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben.

A konyvelomentor.hu mindig pontos és hiteles információk közlésére törekszik, mindazonáltal a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. Az oldalakon közzétett információk (ideértve a hozzászólásokra, kérdésekre érkezett válaszokat is) tájékoztató jellegűek, ezért felhasználásuk esetén az oldal szerkesztőit illetve üzemeltetőit semmilyen felelősség nem terheli.